Hotellet Mer

Miljøbevissthet

Fredriksten Hotell arbeider bevisst for å bidra til bedring av miljøet.


Overordnet forplikter vi oss til å ha et bevisst forhold til daglig miljøarbeid.
Gjennom Ubuntu vår filosofi for hotellet, skal vi høre hjemme i en større helhet, og handle for at samfunnet rundt oss forbedres.

Hotellet er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn, og har igjennom dette arbeidet gått igjennom alle deler av hotellets drift.  Uløselig knyttet til HMS arbeidet fungerer Sertifiseringen som et helhetlig verktøy for å ta vare på mennesker dyr, planter og planet.

"Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2018 blant private virksomheter viser at det lønner seg å ta bærekraft inn i forretningsstrategi og daglig drift.

Hotellet leverer hvert år inn en klima og miljørapport basert på året som gikk.
Denne analyseres, resultatene legger grunnlaget for fremtidig handlingsplaner og tiltak for å hele tiden ha et bedre miljø avtrykk.

Gjennom et tett samarbeid mellom vårt kjøkken og lokale bønder, har vi opparbeidet et nettverk for kortreiste råvarer.  Kontinuerlig dialog skaper tillit mellom produsent og forbruker, sikkerhet om at produktene holder høy kvalitet og hvordan de er dyrket og foret.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).  Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

For å bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no .

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner